Foraje. Noţiuni generale

By Nuca Auras | 26 mai 2016 | Foraje

După cum deja ştiţi, există mai multe metode de foraj, ce se folosesc la noi în ţară. Fiecare metodă are avantajele şi dezavantajele ei, plus că în funcţie de structura solului pe care îl vom fora, vom alege metoda corespunzătoare, fiindcă una este să forezi în piatră şi cu totul altceva este să forezi într-un sol nisipos.

Pe parcursul ultimilor ani, există o nevoie, dar mai ales o cerere din ce în ce mai mare pentru o publicaţie, e mult mai lejer online, care să dezbată, să explice şi să aducă informaţii despre foraje puturi apa – E un proiect destul de complicat, în special legat de particularităţile fiecărei zone în parte.

Voi începe în primul rând cu informaţii despre foraje puturi apa, trunchiul teoretic al demersului meu, apoi voi începe să caut cât mai multe date legate de zona unde locuiesc, apoi pas cu pas voi încerca să acopăr cât mai multe zone, care să conţină în primul rând hărţi hidrologice ale apei subterane din fiecare zonă, structura solului, etc. Cum de asemenea voi încerca să fac un inventar cu firmele de specialitate pe fiecare zonă.

Există deja foartă multă documentaţie din timpul perioadei comuniste, doar va trebui sortate, catalogate, fişate, etc.

 

Clasificarea forajelor

Vedeţi, forajele le putem clasifica după mai multe criterii şi avem:

– după scop;

– după modalitatea acţionării utilajelor de foraj

 

1. Clasificarea forajelor după scopul lor

În funcţie de scopul executării forajelor avem următoarele tipuri de foraj:

Foraje pentru cercetarea geologică: aceste foraje sunt destinate cercetarea solului şi întocmirea hărţilor hidrografice în anumite regiuni (zone), se execută numai la adâncimi mari, de obicei până când se ajunge la stratul freatic de mare adâncime, stratul Frăţeşti de exemplu. Forajul se face în carotaj mecanic continuu, Tipul acesta de foraj necesar cercetării geologice se numeşte foraj de referinţă. Tot pentru cercetarea geologică se fac foraje de prospecţiuni şi de explorare.Forajele de prospecţiuni se fac pentru alcătuirea unui studiu complex, care să conţină date privind resursele minerale şi a altor aspecte privind structura subsolului dintr-o anumită regiune, cum ar fi: litologia, tectonica, etc.Forajele de explorare se fac pentru a determina parametrii cantitativi şi calitativi a apei subterane;

– Foraje de exploatarea apelor subterane;

– Foraje cu destinaţie specială, dintre care amintim forajele de interes minier, foraje de interes seismic, hidrogeologice, geotehnice, etc.

 

2. Clasificarea forajelor după modalitatea acţionării utilajelor de foraj

Aici avem mai multe tipuri de foraje, despre care voi scrie articole separate şi avem următoarele tipuri de foraje:

 

 

 

– foraje manuale;

– foraje mecanice;

– foraje percutante;

– foraje rotative;

– foraje rotative – percutante.

 

Am mai putea clasifica forajele şi după energia pe care o folosim pentru dislocarea rocilor în timpul forajului şi avem:

foraj cu dislocare mecanică

– foraj cu dislocare hidromecanică

– foraj cu dislocare termică

(Visited 5.294 times, 1 visits today)